Konstruktivt medlemsmöte

Drygt 160 medlemmar dök upp på Scandic Crown – och kom överens om hur processen att ta fram ett nytt klubbmärke skall gå till.

Det fanns en medlemsenkät (1 200 svar) att utgå i från och efter en livlig diskussion kunde de drygt 160 medlemmarna i Scandic Crowns stora konferenslokal enas kring en väg framåt.
Frölunda HC skall ha ett klubbmärke och inget annat och det är medlemmarna som skall rösta om det.
Frölundas organisation plockar fram tre alternativ – varav Daniel Ekelunds är ett – som medlemmarna får rösta om på en extrainsatt årsstämma i maj.
De tre alternativen skickas ut till alla medlemmar innan den extra årsstämman och resultatet av den digitala omröstningen blir rådgivande. Det är medlemmarna på plats på den extra årsstämman som röstar fram det alternativ som blir Frölunda HC:s nya klubbmärke.

– Jag vill tacka medlemmarna för ett konstruktivt möte. Vi gick alla hem med en fullständig samsyn för Frölundas bästa, säger Frölundas ordförande Mats Grauers.

Medlemmar per den 21 februari 2022 har rösträtt på den extra årsstämman i maj.