Frölunda HC drar tillbaka nya klubbmärket

Situationen blev ohållbar

Frölunda HC väljer att dra tillbaka det i onsdags presenterade klubbmärket.
Frölunda HC var förberett på att ett nytt klubbmärke skulle skapa skarpa reaktioner, för och emot – vilket de senaste dagarna med all önskvärd tydlighet har visat. Debatten i media och på sociala kanaler har varit intensiv och högljudd, vilket vittnar om ett enormt engagemang för Frölunda HC.
Under torsdagen förändrades tonläget gradvis och det nya klubbmärket förknippades med symboler från 1930-talets Tyskland – en liknelse föreningen beklagar och kraftfullt tar avstånd från. När det dessutom började figurera uppgifter om att det nya klubbmärket var ett plagiat komplicerades bilden ytterligare.
Att personer inom föreningen under torsdagen mottog hotfulla telefonsamtal, sms och mail blev ytterligare en faktor som ledde till att situationen med det nya klubbmärket blev ohållbar.

Frölunda HC väljer därför att dra tillbaka det i onsdags presenterade klubbmärket och sätter arbetet med att hitta ett nytt på paus.
– Frölunda är en precis lika bra förening i dag som i den var för några dagar sedan. Ett klubbmärke är viktigt, men inte viktigare än föreningens samlade verksamhet. Vid framtagandet av det nya klubbmärket fattades det ett beslut om en arbetsordning som också offentliggjordes. Vi bedömde att det fanns accept för arbetssättet. Nu har våra medlemmar visat att de önskade större delaktighet. Medlemmarna har tolkningsföreträde och vi gjorde en felbedömning, vilket vi beklagar. I det fortsatta arbetet kommer detta att rättas till, säger Frölundas ordförande Mats Grauers.