Öppet brev till stadens politiker

Positivt, men inte problemfritt

Öppet brev från Frölunda Hockey Club till de politiska partierna i Göteborg.
Den 30 mars presenterade M, S, D, V, L och C ett gemensamt förslag för Evenemangsområdet i Staden.
Ett välkommet och positivt besked – viktigt för Staden och de framtida evenemangen – inte minst för Frölunda Hockey Clubs elitmatcher.
Förslaget konkretiserades till ett yrkande – Utredning av ny arena och stadsutveckling i evenemangsområdet. Förslaget klargör att en ny arena på Scandinaviums tomt är huvudalternativet för att möjliggöra ett bevarande av Valhallabadet under den tid då den nya arenan byggs.
Om- eller nybyggnad av Scandinavium bedöms innebära att Göteborg är utan arena i 3 till 4 säsonger.

Frölunda Hockey Club önskar ett tillägg till ovannämnda yrkande:
Kommunstyrelsen får i uppdrag att utföra en konsekvensanalys avseende påverkan för de verksamheter som har permanenta evenemang i Scandinavium. Analysen skall beskriva ekonomiska konsekvenser och hur ersättningsarena, Frölundaborg, skall anpassas för elitmatcher i Svenska Hockeyligan och internationella matcher.
Dessutom skall klarläggas hur befintlig träningsishall skall ersättas med nybyggnation (Sporthallarna är inplanerade).

Frölunda Hockey Club, FHC, spelar cirka 30 till 35 tävlingsmatcher i Scandinavium varje år med en årlig publik på cirka 300 000 till 350 000 besökare. Föreningen är Got Events och Scandinaviums största kund.
FHC har i undersökningar utsetts till Sveriges mest populära ishockeylag. Cirka 700 000 människor i vårt land har FHC som sitt favoritlag.
FHC bedriver ungdomsverksamhet för flickor och pojkar, det handlar om cirka 400 till 500 barn och ungdomar. Klubben har dam- och herrlag. Ungdomsverksamheten bedrivs i träningshall i Scandinaviums omedelbara närhet.

I Göteborg finns en möjlig ersättningsarena för Scandinavium – Frölundaborg. I nuvarande utformning är denna arena varken godkänd för elitspel eller tillräcklig avseende kapaciteten. I Scandinavium kan 12 044 välkomnas till sittplats, i Frölundaborg är antalet sittplatser 2 300.
En enkel förstudie som FHC låtit genomföra visar att det är möjligt att öka sittplatsantalet till 6 000. Taket behöver, för att nå detta antal, höjas.

I Göteborg saknas ett stort antal ishallar, cirka 8 till 10 stycken, för att tillgodose behovet i förhållande till stadens befolkningsmängd. Oerhört många ungdomar är utestängda från is-sporterna som följd av anläggningsbristen. Att riva ytterligare en ishall, Valhalla Ishall (Wallenstamshallen), skulle vara förödande om inte ersättningshall först anläggs.
Staden växer och befolkningen ökar vilket ställer krav på åtskilliga nya anläggningar, inte bara för is-sporter. Detta ställer stora krav på beslutsfattarna och stadsplaneförfattarna.

**Frölunda Hockey Clubs slutsatser: ** Scandinaviumtomten är den bästa lokaliseringen för ny multiarena.

Om inte Frölundaborg kan uppgraderas till en godtagbar elithockeyarena ser vi inte annan möjlighet än att placera den nya multiarenan på annan plats i evenemangsområdet.

Beskedet om att verksamhet inte kan bedrivas i stor arena under cirka 4 år skapar stora problem. Även om staden fullt ut kompenserar Frölunda Hockey Club för intäktsbortfall så kommer inte Frölundaborg i nuvarande utförande tillgodose kraven för elitarrangemang.
Dessutom kommer marknaden för elitishockey minskas för stort antal år efter färdigställandet av ny arena.
Viktigt att tillse att våra ungdomar inte står utan träningshallar avseende is-sporter som följd av bygget av multiarenan.

Mats Grauers, ordförande
Christian Lechtaler, klubbdirektör Frölunda Hockey Club